Kdo jsme?

Skupina historického šermu Vendetta vznikla 1. prosince 2005 ve Strakonicích. Zakládající členové – Tomáš a Lenka – odešli ze Skupiny historického šermu Markýz ze Strakonic, kde něco krásného skončilo, aby mohli přivést na svět něco lepšího, jinde a s jinými lidmi. Tito dva lidičkové k sobě vzali třetího, Janu, protože ve třech se to lépe táhne.

Tak začala strastiplná cesta nadšenců, naplněná pouze touhou a chutí dělat poctivě to, co je dělá šťastnými.

Šerm a divadlo, akce s lidmi a pro lidi.

Ti tři dobře věděli, že to nebude lehké. Neměli nic, zázemí, trénikové prostory, zbraně, kostýmy, aparaturu a hlavně lidi, stejně zapálené, jako byli oni sami. Něco přeci jen měli. Hrdost, odvahu a svobodu, kterou cítili po odchodu z Markýzu, a velmi silné odhodlání něco, možná i někomu a hlavně sami sobě dokázat. A v těchto myšlenkách a pro tyto myšlenky vznikl i sám název a motto skupiny: Červená jako krev, černá jako smrt, to je Vendetta … aneb jeden za všechny, všichni do jednoho.

Skupina historického šermu VENDETTA